วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ความหมายของคำว่า "อินดี้"

*-ขอแนะนำตัว-*

ดิฉันชื่อ นางสาว นาตาชา  เที่ยงแท้

ชือเล่น  เฟิร์น

เกิดเมื่อวันที่  09/11/33

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยบรูพา   ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

สิ่งที่ชอบที่สุด ชอบฟังเพลง อินดี้  ชอบแต่งตัว อินดี้  ชอบคนที่นิสัย อินดี้ แต่ไม่ได้เป็น(ดี้)


เพราะอินดี้ (Indy) แปลว่าอิสระ

คำว่า Indy มีรากศัพท์มาจากคำว่า Independence: free from the Influence or Control of others แปลเป็นไทยได้ว่า อิสระ ไม่ขึ้นกับใคร เป็นตัวของตัวเอง ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น มีเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง และเป็นกลาง

ส่วน อิสระ อิสรภาพ (Free, Freedom) ความหมายตามพจนานุกรมแปลว่า เป็นไทยแก่ตัว ปกครองตัวเอง ไม่ขึ้นกับใคร ตามสมัครใจ ไม่มีกฎเกณฑ์


 

 **อิสระที่ทุกคนเป็นได้
โดยไม่ทำความเดือดร้อนให้ใคร
และไม่ได้เลียนแบบใคร ในตัวของคุณ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น